Contributi ai bambini e ragazzi ucraini per la partecipazione ad attività estive

Український переклад

Le Amministrazioni Comunali di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, PolesineZibello, Roccabianca, SalsomaggioreTerme, San Secondo Parmense, SissaTrecasali, Soragna hanno approvato l’iter per la concessione di contributi regionali per la partecipazione ai centri estivi di bambine/i e ragazze/i ucraini. (DGR 731/2022)

Si tratta in particolare di bambini e ragazzi di età compresa tra 3 – 17 anni, nati dal 01/01/2005 ed entro il 31/12/2019, che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autorità di pubblica sicurezza.

A tale fine:

-le famiglie dei potenziali beneficiari verranno contattate da ASP Distretto di Fidenza (assistenti sociali territoriali) al fine di definire il fabbisogno e, conseguentemente l’importo del contributo da assegnare a ciascun ragazzo/minore avente i diritti di accesso al contributo;

-le famiglie interessate compileranno la domanda per il centro estivo, supportate dalle assistenti sociali territoriali per la compilazione della modulistica;

ASP “Distretto di Fidenza”, effettuerà l’istruttoria per la determinazione dell’assegnazione della quota di contributo e l’approvazione in sede di Commissione assistenza;

Confermato il contributo, e l’importo ammissibile, lo stesso verrà rimborsato al Gestore a saldo della retta dovuta, nel limite dell’importo massimo previsto.

L’erogazione dei contributi approvati da parte di ASP “Distretto di Fidenza” verrà fatta direttamente ai gestori dei centri estivi che emetteranno fattura alla famiglia del minore.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare la dott.ssa Margherita Bianchi (indirizzo e.mail: mbianchi@aspdistrettofidenza.it – telefono: 0524 202 711 / 734).

ВНЕСКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ (С) ТА підлітків (С)

ДЛЯ УЧАСТІ В ЛІТНІХ ЗАХОДАХ

Муніципальні адміністрації Буссето, Фіденца, Фонтанеллато, Фонтевіво, Ночето, Полезіне Зібелло, Роккаб’янка, СальсомаджореТерме, Сан Секондо Парменсе, СіссаТреказалі, Соранья затвердили порядок надання регіональних внесків для участі в літніх центрах для дівчат/хлопчиків/українців. . (DGR 731/2022)

Зокрема, це діти та молодь віком від 3 до 17 років, які народилися з 01.01.2005 до 31.12.2019, які подали до органів громадської безпеки декларацію про присутність.

В цьому випадку:

– ASP Distretto di Fidenza (місцеві соціальні працівники) зв’яжеться з родинами потенційних бенефіціарів, щоб визначити потреби та, відповідно, суму внеску, яка буде призначена кожній дитині/неповнолітньому, що має право на доступ до внеску;

– зацікавлені сім’ї заповнять заявку на літній табір, за підтримки місцевих соціальних працівників для заповнення анкет;

ASP «Округ Фіденца» попередньо розгляне, для визначення та призначення частки внеску для затвердження Комісією з надання допомоги;

Після підтвердження внеску та визначеної суми їх буде відшкодовано Менеджеру разом із залишком належної виплати в межах максимальної передбаченої суми.

Виплата затверджених внесків ASP “Distretto di Fidenza” здійснюватиметься безпосередньо керівникам літніх центрів, які виставлять рахунок сім’ї неповнолітнього.

Для будь-якої інформації та роз’яснень ви можете зв’язатися з доктором Маргарітою Б’янкі (адреса електронної пошти: mbianchi@aspdistrettofidenza.it – ​​​​телефон: 0524 202 711/734).

Pubblicato: 18 Luglio 2022